Nổi bật

Xem thêm

Trà sữa

Xem thêm

Yogurt

Xem thêm

MỚI
Yogurt Dâu

Yogurt Dâu

26.000 VND

MỚI
Yogurt Việt Quất

Yogurt Việt Quất

26.000 VND

Trà trái cây

Xem thêm

MỚI
Trà Vải

Trà Vải

26.000 VND

MỚI
Trà Đào Cam Xả

Trà Đào Cam Xả

26.000 VND

Topping tô

Xem thêm

MỚI
Topping Tô

Topping Tô

29.000 VND

MỚI
Topping Dừa

Topping Dừa

29.000 VND

MỚI
Bánh Flan Tô

Bánh Flan Tô

29.000 VND

MỚI
Yogurt Tô

Yogurt Tô

29.000 VND

Bánh sinh nhật

Xem thêm

MỚI
size 18

Bánh 1 tầng - Size 18

220.000 VND

MỚI
size 20

Bánh 1 tầng - Size 20

260.000 VND

MỚI
size 24

Bánh 1 tầng - Size 24

320.000 VND