Sản phẩm bán chạy

SP1

5.000

SP2

19.999

SP3

20.000

SP4

50.000

SP5

100.000

SP6

200.000

SP7

140.000

SP8

60.000

Hộp thực phẩm

SP5

100.000

SP6

200.000

Hộp trái cây

SP7

140.000

Khay xốp - khay nhựa

SP4

50.000

SP8

60.000

Màng bọc thực phẩm

SP1

5.000

SP2

19.999

SP3

20.000

Ly nhựa

Túi xốp

Muỗng đũa