Tròng kính phi cầu dạng mỏng Miễn phụ phí
Nhà sản xuất nổi tiếng trong nước Nhật Bản - Tròng kính chất lượng cao

0

Thương hiệu

EYE CAMP

Chia sẻ tầm nhìn cùng thế giới

Kể từ năm 2011, OWNDAYS đã bắt đầu hoạt động phát kính mắt miễn phí cho người dân không thể mua kính mắt vì nhiều lý do khác nhau ở Ấn Độ, Nepal, Philippines, Campuchia, v.v..., và vào thời điểm xảy ra trận Đại động đất Đông Nhật Bản, OWNDAYS cũng đã cung cấp miễn phí 2.000 chiếc kính mắt làm vật phẩm cứu trợ đến các khu vực bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Tất cả những hoạt động trên được xem như là một phần của hoạt động CSR. Từ năm 2019, chúng tôi bắt đầu hỗ trợ hoạt động huấn luyện chó dẫn đường, đồng thời hỗ trợ một cách toàn diện các hoạt động phổ biến, tăng cường nhằm giúp nâng cao nhận thức về chó dẫn đường.