GIỚI THIỆU

iWAT là một viện nghiên cứu đa ngành thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). Viện iWAT là nơi tập hợp các nhà khoa học có uy tín trong và ngoài nước từ các lĩnh khác nhau để giải quyết các vấn đề liên quan đến tài nguyên nước và môi trường. 

 

Dự án và Sản phẩm